[jīng shén pò dǎn]  

惊神破胆

编辑 锁定 讨论999
惊神破胆是汉语成语,读音是jīng shén pò dǎn,形容极其恐惧。
中文名
 惊神破胆
出    处
《云溪友议》
读    音
jīng shén pò dǎn
属    性
词语

惊神破胆成语典故

编辑
【出处】: 唐·范摅《云溪友议》卷上:“凡所书判,或是卒然,故趋事皆惊神破胆矣。”

惊神破胆词语辨析

编辑
【拼音代码】: jspd
【用法】: 作谓语、定语;用于十分恐惧 [1] 
参考资料
词条标签:
语言 成语 字词